Bowens teori

Jag utbildar och handleder grupper med utgångspunkt från Bowens systemteori eftersom jag har sett att det ger långsiktigt hållbara resultat. De insatser jag gör bygger på att var och en ska förstå hur de individuellt och i grupp kan påverka en familjs, arbetsplats eller organisations utveckling genom sitt sätt att samspela med varandra.

Bowens teori

Att arbeta med Bowens teori handlar därför inte om att åka ut på läger och leka lekar med varandra! Jag gillar det verkligen, men min erfarenhet är att kunskaper och insikter måste till på ett djupare plan om målet är att skapa varaktiga förändringar.
Handledningen jag ger, är precis som den jag själv fått under många år av Kerstin Sofia Andersson, inriktad på att var och en ska förstå grunderna till egna och andras inlärda beteenden. Såväl praktiskt som teoretiskt. Med det som utgångspunkt kan man både förstå och dra nytta av de beteendestrategier som finns!

Att tänka i system är för de flesta ett nytt sätt att tänka!
Systemtänkande handlar om att analysera vilka emotionella processer som pågår mellan individerna, utifrån kända fakta om deras sammanhang. Teorin söker inte syndabockar. Fokus ligger istället helt på att förstå hur var och en genom att förvärva mer kunskaper om sina egna nedärvda strategier kan bidra till att höja medvetenheten i de sammanhang där de finns.

Det gör också att Bowens teori lämpar sig mycket väl som grund både för organisationsutveckling och ledarskapsutbildningar. Genom att förstå ursprunget till varför du själv reagerar som du gör på låg respektive hög stress kommer du att kunna använda dig av de kunskaperna i andra sammanhang. Kunskaperna från din kärnfamilj är nämligen överförbara till din arbetsplats och föreningslivet – ja helt enkelt i alla situationer där människor möts och samspelar med varandra.

Bowens teori bygger på 8 grundkoncept som i stor utsträckning växelverkar med varandra.

  • Kärnfamiljen som ett emotionellt system
  • Differentiering av det egna självet
  • Trianglar
  • Avskurenhet  –  Cut off
  • Projiceringar i familjen
  • Överföring över flera generationer
  • Syskonpositioner
  • Emotionella processer i samhället

Bowens teori om familjesystem är utvecklat av Murray Bowen, psykiater och professor i psykiatri.

Murray Bowen

Teorin är byggd utifrån ett praktiskt arbete med klienter under ett 40-tal år, där mängder av data tolkades och där resultat och antaganden formuleras i nära samarbete mellan teori och praktik.

Bowen tittar på familjen som en emotionell enhet. En helhet där individernas sätt att relatera till varandra är mer intressant än individperspektivet i sig.
Teorin är strikt och många anser att den är komplicerad. Grunden i allt arbete med Bowens systemteori är att fokusera på att kartlägga fakta istället för att analysera vad människor tänker, tycker eller säger om sig själv och andra. Bowen menade att vi måste läras om från att tänka individ till system. För att förstå hur du själv eller någon annan reagerar i vissa situationer gäller det att skapa en större karta om i vilket sammanhang den här personen finns.

Det som visade sig vara en framgångsrik metod och ett helt nytt sätt att tänka om schizofreni visade sig vara lika verkningsfullt i andra sammanhang där människor finns. I vilka situationer höjs stressen och hur påverkar det gruppens sätt att bete sig mot varandra? Och hur kommer det sig att någon blir arg och den andre tyst – istället för tvärtom? Bowen kom fram till att vi i lika hög grad ärver rörelsemönster och utseende som våra strategier vid stress.

Det blev grunden till att börja titta mer utifrån strikta fakta vad vi får med oss av våra mor- och farföräldrar. Bowen började sina studier på 40-talet i Menninger Clinic och fortsatte senare på Georgetown University där han grundade Bowens center for the study of the family, i Washington DC, USA. Siktet var att få arbetet och teorin etablerad i forskningsvärlden. Han fortsatte sitt arbete in i det sista och när han avled 1990 lämnade han efter sig ett nytt sätt att se på och analysera mänskliga beteenden.

Bowen Family Systems
Get an overview of Bowen Family Systems.
Victoria Harrison, Bowen Theory & Reproductive Health
”Dr. Mariana Martinez interviews Victoria Harrison about the connection between health symptoms, relationships and stress”.
Kathleen Cauley, Independent Adult
Kathleen Cauley is licensed Marriage and Family Therapists with extensive experience working with individuals, couples and families who want to improve their relationships at home and at work”.
Kathy Wiseman, Trusts & Family Legacy
”Kathy Wiseman, Bowen faculty member, business consultant and host of the television series, Working Systems applies Bowen Family Systems thinking to the process of discovering and leaving a family legacy and personal maturity”.
Balancing Care for Self
”Many of you spend a great deal of your time and energy caring for others. So how do you know when you are giving too much and neglecting yourself? Or how do you know when your are being too reserved? What are the consequences for being out of balance? And how do you to make adjustments? Guest Dr. Carrie Barone”.
Kathleen Cauley on Communication
”On this edition of Family Matters the topic is communication. We will explore why and how communication is a key to a successful and fulfilling relationship? Here to share her way of understanding communication difficulties in the context of relationships is my guest Kathleen Cauley”.
Aging and Late-Life Transition
”Aging has always been part of the human experience; but there appears to be a huge variance in the way people deal with this stage of life. Joining me to explore the issue of aging and late-life adaptation is Dr. Carrie Barone”.
Kathleen Cauley, Technology and Relationships
”My guest and I will discuss ways in which technology is adding to the level of anxiety in people´s life, and how it may be done in a more intentional and regulated ways to aid effective communication”.
 Managing Self and Unexpected Life Cycle Events
”Program host, Dr. Mariana Martinez and Bowen faculty member Ms. Priscilla Friesen explore why some families have more difficulty than others in their progression through life cycle”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.