Metoder

De metoder jag använder tar allt från tre timmar till tre dagar att genomföra och där varje deltagare får agera och planera både för det egna och gemensamma på lika villkor. Gemensamt för alla är att deltagarna styr innehållet. Handledning genomförs genom ett antal träffar under ett år.

Inez olika metoder

Framtidsverkstad

– en bra metod där det finns ett klart och tydligt avgränsat problem som behöver åtgärdas.

I framtidsverkstäderna förenas kritik, fantasi, känsla och humor. Så kallade realistiska bindningarna till vardagen luckras upp till förmån för kreativt nytänkande. Begrepp som demokrati, kreativitet och engagemang blir verkliga. Deltagarnas egna bekymmer, önskningar, idéer och visioner ställs i centrum. På ett systematiskt sätt skapas framtidsvisioner.

Metoden hjälper till att lösa socialt bundna hierarkier som skillnader i ålder, erfarenheter med mera.
Framtidsverkstaden skapades av Robert Jungk som föddes i Berlin. Han var under sin levnadstid aktiv framtidsforskare och samhällskritiker. Han gjorde dokumentära filmer, skrev böcker och frilansade som journalist i många tidningar, bland annat ”Observer of London”. 1986 fick han alternativa nobelpriset för sitt arbete.

Framtidsverkstäder har under många år varit populära i Tyskland och Danmark. Metoden har använts av föreningar, organisationer, myndigheter, ministerier, media med flera för att söka nya arbetssätt och nya organisationsformer. Under de senaste åren har framtidsverkstäder blivit allt mer populära även i Sverige.

Miniverkstad

En miniverkstad passar för stora och små grupper. Alla har lika stora möjligheter att påverka i den här metoden. Det spelar verkligen ingen roll om du är talför, tillbakadragen, ung eller gammal. Ingen kan ta makten över den andre.

Metoden bygger på att alla ska bli delaktiga i de prioriteringar och beslut som arbetas fram. Att genomföra en miniverkstad tar 1-5 timmar, allt beroende på hur djupt man vill gå och hur många som deltar i processen.

Visionsbygge Inifrån

– ett sätt att skapa attraktiva visioner och målbilder som leder till handling!

Har du koll på dina innersta målbilder? Om inte, så är det klokt att få det. Det är nämligen mer vanligt än ovanligt att vissa av målbilderna står i direkt konflikt med det som du vill uppnå medan andra ligger i fas. De starkaste kommer att vinna, oavsett vad du vill och tänker om det.

Men ger du din kraft åt rätt saker, kommer det att gå som på räls. Nja, kanske inte helt, men i alla fall mycket lättare än förut! Om detta tvistar inte ens de lärde!

I Visionsbygge Inifrån får du genom teorier och praktiska övningar lära dig att ta vara på din kraft och kreativitet. Det ger resultat.

Visionsbygge inifrån – Enspirited Envisioning – är ett sätt att göra tydliga och levande framtidsvisioner som utmanar till praktisk handling. Bakom metoden ligger ett trettioårigt utvecklingsarbete, främst i Canada och USA.

Upphovsman är Warren Ziegler, före detta framtidsforskare i USA. Warren Ziegler har utbildat ett antal processledare i Sverige och även genomfört några workshops här.

Fria metoder

På sidan Fria metoder hittar du tips och förslag på bra metoder för lokal utveckling.

[quote style=”boxed”]Inez är den främsta pedagog jag mött. Hon är kreativ, kan tänka utanför gängse ramar och har förmågan att anpassa det hon gör till varje unik situation.
Nils-Åke Sjösten, filosofie doktor i vuxenpedagogik[/quote]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.